Hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech

Hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany

Lidová hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Přejít na obsah

 
Velká mlhovina M42 v Orionu a širší okolí.
autor Filip Davídek

 
Galaxie M31, náš vesmírný soused ve vzdálenosti 2,5 mil. sv. r.
autor Václav Cháb


V úhlové blízkosti otevřené hvězdokupy M52 v souhvězdí Kasiopeji se nachází "Bublina", mlhovina NGC7635.
Mlhovinu zachytil na snímku 19. 10. 2022 Filip Davídek.

Detaily planety Saturn a jeho prstence z 19.10.2022 na snímku F. Davídka.
Částečné zatmění Měsíce

autor: František Lomoz


M45, otevřená hvězdokupa Plejády v souhvězdí Býka.
Snímek z 8.1.2022 od F. Davídka z kamery Canon 1000D s objektivem 80/400 na společné montáži hlavního dalekohledu hvězdárny. Složeno 29 dvouminutových expozic.

Jupiter v ohnisku dalekohledu Zeiss-coudé 300/3000 od F. Davídka, 19. 10. 2022. Na povrchu Jupitera je rozeznatelná aktuální podoba rudé skvrny a jejího okolí. Tmavé kotoučky v atmosféře Jupitera jsou stíny měsíců Europa a Ganymed.

Jupiter

Jupiter dne 9.10.2022 jak jej zachytil Filip Davídek kamerou ZWO ASI 120 MC v ohnisku dalekohledu hvězdárny Zeiss coudé 300/3000mm. Vlevo od Jupitera ve vzdálenosti jeho tří průměrů je malý kotouček měsíce Io.
   Na hvězdárně jsou v současnosti využívány dvě CCD kamery a jedna kamera CMOS k pořizování nejen černobílých snímků objektů noční oblohy, ale i barevné kompozice hlavně mlhovin a galaxií. Avšak hlavní náplní jejich pracovního času je fotometrie proměnných hvězd, buď pulzujících nebo zákrytových. Podobně se stejná metoda využívá ke sledování exoplanet, planet obíhajících kolem své hvězdy, jako Země kolem svého Slunce.
  Někdy se stává, že do zorného pole objektivů kamer se připlete objekt poněkud zvláštní. To se stalo 13. března, když jedna z hvězd vykázala za jednu noc proměnnost. Podivné bylo, že během téže noci změnila polohu. To hvězdy nedělají. V takovém případě to vždy bývá těleso sluneční soustavy. Z podivného objektu se vyklubala planetka označovaná (39) Laetitia. Na snímku je označena bílými ryskami mezi okolními hvězdami jejichž hvězdná velikost je v rozsahu 5 až 14 magnitudy. Samotná planetka má v této stupnici přibližně zdánlivou velikost 11 mag. Proměnnost planetky spočívá v její rotaci, kterou dokumentuje graf změny jasnosti. Rotace nám postupně ukazuje povrch planetky, který více nebo méně odráží sluneční světlo. Zrovna tak se projevuje nepravidelný tvar tělesa. Kdybychom spojili první bod grafu s posledním dostaneme přibližně jednu otočku planetky v trvání přibližně 5 hod.
Autor: František Lomoz

Oblast v souhvězdí Panny skrývá kupu galaxií s výraznou spirální galaxií M100. V bezprostředním okolí je dalších pět galaxií, ovšem ve větších vzdálenostech, proto se zobrazují jako malé mlhavé obláčky v porovnání s bodovými obrazy hvězd patřící do Mléčné dráhy.
Autor snímku: Filip Davídek
Návštěvní dny pro veřejnost:
Hvězdárna je otevřena od roku 2020
v pátek a sobotu
Leden – únor              od 18 do 21 hod.
Březen – říjen              od 20 do 23 hod.
Listopad – prosinec   od 18 do 21 hod.
Podmínkou otevření je příznivé počasí, kdy očekáváme podle předpovědi alespoň polojasno.

správce hvězdárny:  František Lomoz
e-mail hvězdárna:     hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:       flomoz@volny.cz

Hromadné návštěvy, 5 a více návštěvníků,
je možné dojednat na tel. 777285444
se správcem hvězdárny
správce hvězdárny:
      František Lomoz
e-mail hvězdárna:
      hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:
      flomoz@volny.cz
Ke Hvězdárně, Sedlčany
GPS 49.6546211N, 14.4093672E
Návrat na obsah